Kwaliteit & Voedselveiligheid

Zorg voor Kwaliteit

De kwaliteitssystemen maken de productieketen transparant en controleerbaar. Zo toont de Nederlandse vleessector aan maatschappelijk verantwoord en betrouwbaar te werken aan hoogwaardige voedingsmiddelen. 

Alle systemen zijn (tenminste) gebaseerd op Nederlandse en Europese wetgeving. Verder zijn in Nederland veel systemen ingevoerd waarvan de maatregelen verder reiken dan de wettelijke verplichtingen. Hiermee is Nederland koploper in de wereld. Naast de diverse systemen van kwaliteitszorg, toezicht en controle is het verder terugdringen van het gebruik van antibiotica in de Nederlandse veehouderij voor de vleessector een absoluut speerpunt in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Bij het houden van vee en de productie van vlees komen veel aspecten om de hoek kijken die een stevige rol spelen bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gaat om diergezondheid, welzijn, milieu, duurzaamheid, transport, voedselveiligheid en ‘last but not least’ de volksgezondheid. Deze maatschappelijke aandachtspunten worden geborgd in tal van kwaliteitszorgsystemen. Zo werkt de COV samen met partijen in de Nederlandse vee- en vleessector om vlees te produceren dat aan alle kwaliteitseisen voldoet.

Kwaliteitszorg in de vlees(verwerkende) sectoren is gebaseerd op hygiëne, onderzoek en vakmanschap. Bij de vleesproductie gelden vooral Europese regels, die één op één in de Nederlandse regelgeving zijn overgenomen. De bedrijfstakken hebben via eigen kwaliteitssystemen zelf verder vorm gegeven aan kwaliteitszorg met bovenwettelijke voorschriften. Met name de Integrale Keten Beheersing (IKB) in de varkens- en de kalversector fungeren al jarenlang als voorbeeld voor een maatschappelijk verantwoorde productie voor het houden van dieren en de verwerking tot vlees. Dat geldt voor ons land, maar zeker ook daarbuiten.

Afnemers stellen vaak (extra) eisen aan het productieproces en vragen garanties aan de producenten. De retailsector (supermarkten) heeft in dit kader een systeem opgezet dat in de toekomst voor al hun producten kan gaan gelden, het Global Gap. Andere certificeringssystemen, zoals BRC en JFS kunnen daaraan gaan voldoen. 

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov