Voorwoord

Voorwoord


Jos GoebbelsHet vervult mij met trots, dat ik het voorwoord mag schrijven bij het eerste Maatschappelijke Jaarverslag van de COV. Dit verslag geeft een duidelijk beeld van de inspanningen van de Nederlandse vleessector in het algemeen en de COV in het bijzonder waar het gaat om het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). En dan gaat het om ontwikkelingen rond thema’s als Duurzaamheid, Milieu & Energie, Dierenwelzijn & Diergezondheid en Kwaliteit & Voedselveiligheid, maar zeker ook om Werkgelegenheid & Goed Werkgeverschap.

De COV heeft als initiatiefnemer en aanjager op deze terreinen veel stappen gezet met meetbare resultaten. Ik kan dan ook stellen dat MVO prioriteit heeft binnen de COV. De opgenomen voorbeelden en de interviews met slechts enkele van onze leden zijn ook maar een klein deel van alle initiatieven van Nederlandse vleesbedrijven met hun partners en met de vele eigen medewerkers. Ze illustreren de inspanning van de sector als geheel in de onomkeerbare richting van verdere verduurzaming van de productie van vlees.

De vleessector vormt een centrale schakel tussen de veehouderij en de retailers. Vanuit die positie zullen wij als COV (maatschappelijke) wensen van de Nederlandse consument proactief blijven vertalen naar een duurzame, maatschappelijk verantwoorde productie van vlees. En we zullen daarbij de gehele keten betrekken.

Nederland is geen eiland en de bedrijfstak is sterk internationaal georiënteerd. Gelijke randvoorwaarden voor de vleesproductie, het zogeheten ‘level playing field’, is voor onze  bedrijven (werkgevers én werknemers) essentieel om duurzaam ook concurrerend te zijn. Waar tal van duurzaamheidsaspecten in Nederland worden gegoten in wet- en regelgeving, moet vlees van elders ten principale aan dezelfde eisen voldoen.

Verdere verduurzaming speelt voor onze bedrijfstak nog op een ander terrein: de vierkantsverwaarding. Producten die in ons land niet (meer) hoog op het menu staan, worden door consumenten elders  -met name buiten de EU- juist zeer gewaardeerd. Het bevorderen van deze afzet genereert niet alleen inkomsten, maar voorkomt ook verspilling van hoogwaardige, dierlijke grondstoffen. Zo snijdt het mes van de verdere verduurzaming vaak aan twee kanten.

De COV zal met deze integrale én internationale focus blijven inzetten op de agenda van MVO en verdere verduurzaming. Die inzet is gericht op een economisch duurzame competitieve en concurrerende bedrijfstak: op een sector die zich in binnen- én buitenland ook als maatschappelijk verantwoord nader kan gaan profileren en positioneren. Een sector om met recht en reden trots op te kunnen zijn.

Jos Goebbels, voorzitter COV

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov