Milieu en energie

Verantwoorde soja

In 2012 zijn contracten getekend voor de levering van 280.000 ton verantwoorde soja. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2011 en laat zien dat de partijen goed op weg zijn. Hiermee is 16% van alle soja en sojaproducten die in Nederland verwerkt worden, inmiddels gegarandeerd verantwoord geteeld. In 2015 zal in Nederland alleen nog soja gebruikt worden volgens de nieuwe standaard.

Soja is wereldwijd een van de meest gebruikte plantaardige grondstoffen en wordt onder meer gebruikt voor diervoeder. 

Verschillende diersoorten kunnen het eiwitrijke meel van de sojaboon goed verteren en omzetten in hoogwaardig vlees. Soja staat de laatste jaren in de belangstelling vanwege de teelt in Zuid-Amerika, die in verband wordt gebracht met (illegale) ontbossing. Bedrijven in de sojaketen hebben eind 2011 de krachten gebundeld om in 2015 te kunnen overschakelen op 100% verantwoorde soja

De COV heeft met partijen uit de hele dierlijke productieketen een intentieverklaring getekend gericht op inkoop van verantwoord geproduceerde soja. De eisen richten zich op het voorkomen van verlies van gebieden met een waardevolle biodiversiteit, verantwoord gebruik van bestrijdingsmiddelen, respect voor landrechten van lokale gemeenschappen en zorg voor goede werkomstandigheden. Het WNF, de Stichting Natuur & Milieu en Solidaridad steunen deze doelen.

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov