Dierenwelzijn & Diergezondheid

Click to edit

Vaccinatie

De COV is voorstander van vaccinatie, zodat  (gezonde) dieren niet onnodig hoeven te worden geruimd. Bij een besmettelijke dierziekte dient de overheid zo snel mogelijk over te gaan tot vaccinatie. Een belangrijke voorwaarde is, dat er genoeg acceptabele afzetmogelijkheden zijn voor producten van gevaccineerde dieren. De overheid zal andere landen op dit punt goed moeten informeren om zo de export veilig te stellen.

I&R systeem

Bij alle dierbewegingen (transport tussen bedrijven) moeten adequate hygiëneregels worden nageleefd voor reiniging & ontsmetting (R&O). Om alle verplaatsingen van dieren in beeld te hebben en dieren altijd te kunnen traceren  is een sluitend systeem van Identificatie en Registratie (I&R) van groot belang.

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov