Dierenwelzijn & Diergezondheid

Transport

De COV is voorstander van één transportkwaliteitssysteem voor alle diersectoren, het Quality system Livestock Logisticks (QLL). QLL is een Nederlands kwaliteitsregeling met voorschriften voor het transport en het verzamelen van dieren. 

De stichting Kwaliteitssysteem Dierenlogistiek beheert de regeling, die is opgezet om dierenwelzijn te borgen en verspreiding van ziekten via transport of verzameling te voorkomen. QLL is in eerste instantie gericht op voorschriften met betrekking tot vleesvarkens en vleeskalveren. Door incorporatie in de IKB- systemen wordt dit systeem voor deze diersoorten geïmplementeerd.

Welzijn bij doden en slachten

De COV maakt zich hard voor het welzijn van de dieren bij het slachten. Alle slachterijmedewerkers die met levende dieren omgaan, zijn extra geschoold op dit aspect. Zo heeft elk bedrijf één of meer opgeleide Animal Welfare Officer(s) in dienst met specifieke verantwoordelijk voor het welzijn van  de dieren. Onafhankelijke toezichthouders begeleiden de slachterijen en hun medewerkers op dit gebied.

Per 1 januari 2013 is de nieuwe Europese Verordening inzake het doden van dieren van kracht. Deze bepaalt dat de behandeling en het doden van dieren, en daarmee verband houdende activiteiten, uitsluitend wordt gedaan door personeel met een passend niveau van vakbekwaamheid. Alle medewerkers die met levende dieren omgaan, tot en met het feitelijke doden ervan moeten in aanloop naar 2013 een certificaat ‘Welzijn in de slachterij’ halen.  De COV werkt aan de inhoud en de eisen van dit lesprogramma. 

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov