Kwaliteit & Voedselveiligheid

Terugdringen Antibiotica

Waar het gaat om het borgen van Kwaliteit en Voedselveiligheid heeft de vee- en vleessector een forse opgave om het gebruik van antibiotica in de dierhouderij om te zetten in een verantwoord gebruik en te helpen voorkomen dat bacteriën resistent worden. Daarbij is het zaak om die middelen uit te bannen, die cruciaal zijn voor  de humane gezondheidszorg.

De COV heeft het convenant ‘Verantwoord gebruik van antibiotica’ getekend. Daarmee is voor varkens, kalveren en runderen eind december 2008 (al) een gezamenlijke, gerichte aanpak gestart. Doel van het bedrijfsleven was in de eerste plaats het voorkomen van resistentievorming en het transparant maken van het gebruik van antibiotica. In aanvulling hierop kwam een overheidsdoelstelling van een reductie in 2011 van 20% tegenover 2009 en van 50% in 2013. In 2012 blijkt dat alle inspanningen zo succesvol waren dat al 50% reductie is gerealiseerd. Inmiddels is het doel bijgesteld tot 70%.

Het convenant sloot aan op lopende masterplannen van de Nederlandse kalver-, varkens- en rundersector. Deze vormen de leidraad om te komen tot een gerichte, verantwoorde antibioticareductie. Dit komt neer op het centraal registreren van de aankoop annex aflevering van medicijnen, alsmede het hebben van een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan op elke veehouderij. Deze zijn samen met de vaste geborgde dierenarts  opgesteld en gaan uit van een zo beperkt mogelijke inzet van antibiotica zonder de gezondheid van de dieren te benadelen. In de praktijk dient elke veehouderij met één dierenarts een overeenkomst te sluiten. De arts moet geborgd zijn en de overeenkomsten worden centraal geregistreerd.

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov