Kwaliteit & Voedselveiligheid

Click to edit

De verordening wordt ingevuld via kwaliteitssystemen, zoals IKB. Voor de rundvleessector zijn er ook systemen uit de melkveehouderij. De IKB-regelingen kennen positieve lijsten van geneesmiddelen die  mogen worden gebruikt.

De 3e en 4e generatie antibiotica, die voor de humane gezondheidszorg van belang zijn, staan niet meer op deze lijst. Ook gelden binnen IKB langere wachttermijnen voor het slachten en verwerken van landbouwhuisdieren voor humane consumptie. Voor zover de producenten van diervoer  het nog niet via hun kwaliteitsborging uitgebannen zouden hebben, is het sinds 2011 binnen IKB evenmin nog toegestaan om gemedicineerd voer te gebruiken.

Bij de Nederlandse vleessector ligt samen met de overheid een  verantwoordelijkheid voor ‘toezicht en controle’. Uitgangspunt vormen de kwaliteitssystemen. Aansluitend werken slachterijen met HACCP (controle op kritische punten) om risico’s in de bedrijfsvoering te kunnen beheersen. Aanvullend op eigen controlemechanismen, controleert de overheid tenslotte in de vleesbedrijven op het feitelijke afwezig zijn van residuen, zoals van antibiotica

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov