Kwaliteit & Voedselveiligheid

SDa

De overheid en het bedrijfsleven hebben (samen met de dierenartsen (KNMvD)) eind december 2010 de stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) opgericht. De SDa is onafhankelijk en stelt normen voor het verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen, zoals antibiotica, om eventuele negatieve effecten voor de volksgezondheid te helpen beperken. Dit resulteert in het vaststellen van ambitieuze streefwaardes (en actiewaardes wanneer teveel wordt gebruikt) per diersector.

Uit een monitoring door de WUR is naar voren gekomen dat in 2011 de verkoop van antibiotica al met 32% is gedaald vergeleken met 2009. De grootste afname zit bij tetracyclines (41,6%); een geringere daling bij penicilines en cephalosporines (8%). Zo gaat ook het gebruik bij varkens, kalveren en runderen omlaag. 

In het kader van de uitvoering (en handhaving) van de masterplannen is de COV (mede) initiator van de productschapsverordening ‘registratie antibiotica gebruik’. Deze verplicht dierhouders deel te nemen aan een kwaliteits- of registratiesysteem voor antibiotica, het werken met een vaste geborgde dierenarts en het hebben van gezondheids- en behandelplannen voor het bedrijf. Op het niet naleven van de productschapsverordening is het tuchtrecht van toepassing. 

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov