Goed Werkgeverschap & arbeid

Er zijn diverse vakopleidingen. Zo verzorgt vakinstelling SVO diverse MBO (middelbaar beroeps onderwijs) opleidingen voor ‘de vers sectoren’. Er zijn opleidingen tot slager, voedingsoperator en meewerkend voorman. Het zijn BBL opleidingen (Beroeps Begeleidende Leerweg) waarbij werkend leren centraal staat. De leerlingen werken dan enkele dagen per week bij een erkend leerbedrijf. Er zijn trainingen op het gebied van vleeskennis, vleestechnologie, dierenwelzijn, hygiëne en voedselveiligheid.

Werknemers die al kennis of vaardigheden bezitten, kunnen met een zogenaamd EVC-traject (Erkennen van Verworven Competenties) makkelijker een (vervolg)opleiding gaan doen. Werknemers in de vleessector hebben de mogelijkheid om een  opleiding te volgen zodat zij op meer plaatsen in het bedrijf inzetbaar te kunnen zijn.

Voor technische functies zijn er opleidingen in het hoger onderwijs. Op WO niveau biedt de Wageningen Universiteit de opleiding Levensmiddelentechnologie. Op HBO niveau bieden diverse hogescholen deze opleidingsrichting ook aan.

De Nederlandse vleessector heeft informatie over het werken in de branche samengevat op de website: www.vleeswerkt.nl

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov