Kwaliteit & Voedselveiligheid

Samenwerking in toezicht

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) houdt continu toezicht op de slachterijen. Zo mag een dier pas worden geslacht als een dierenarts van de NVWA het dier levend heeft gekeurd. De geslachte dieren worden nogmaals gekeurd door officiële assistenten onder toezicht van de dierenarts. Dit is een waarborg voor zowel de diergezondheid als voor de voedselveiligheid.

Vleesbedrijven nemen steeds meer hun eigen verantwoordelijkheid. Daarom werkt de COV met de NVWA aan kaders voor een effectievere en efficiëntere samenwerking tussen de vleesbedrijven en de NVWA. Zo wordt in een pilot gewerkt aan een nieuwe manier van toezicht. Deze proef past bij het streven van de COV én  de NVWA om de kwaliteit en doelmatigheid van het toezicht verder te verbeteren en de zogeheten toezichtslast voor de ondernemingen te verminderen. De NVWA wordt tijdens de pilot automatisch en digitaal geïnformeerd met relevante gegevens over bijvoorbeeld hygiëne en voedselveiligheid.

Het toezicht concentreert zich op het intensiever borgen van voedselveiligheid in de slachterij. De NVWA ontwikkelde protocollen om hygiëne en voedselveiligheid in het slachtproces te meten aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde gegevens. De bestaande keuringen en het toezicht door de NVWA op diergezondheid en dierenwelzijn blijft onveranderd. In 2013 wordt deze pilot verbreed naar meer diersoorten en dus meer vleesbedrijven.

VKI

Wanneer een dier of een groep dieren naar een slachterij gaat, moet de veehouder een VKI-verklaring (voedselketeninformatie) opstellen. Voorafgaand aan het feitelijke transport naar het vleesbedrijf geeft de veehouder met de VKI aan waar de dieren vandaan komen en welke dierenarts de dieren heeft behandeld en waarmee. De veehouder geeft aldus meer informatie over de gezondheidsstatus van de dieren. Voor de slachterij is deze informatie essentieel om de dieren te accepteren, te verwerken en verder in de keten garanties te kunnen geven met betrekking tot voedselveiligheid.

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov