Milieu en energie

Routekaart Energiezuinige Vleessector

De COV heeft in 2010-2011 samen met vier andere brancheorganisaties de ‘Visie en actieprogramma Routekaart Vlees’ opgesteld.

Routekaartvlees.nl is een kennis- en innovatieplatform (KIS) dat een overzicht biedt van de onderzoeken, met resultaten van deelprojecten en met concrete voorbeelden van besparingsmogelijkheden waarmee bedrijven concreet aan de slag kunnen. 

Het doel is in 2030 een energie-efficiencyverbetering van 30% te bereiken ten opzichte van 2008. Aanvullend heeft de sector gesteld dat 20% van de energie in 2030 van duurzame bronnen komt. De routekaart beschrijft de kansen voor energiebesparing en verdere verduurzaming tot 2030 voor vlees, vleeswaren en snacks. 

Aan de orde gekomen: Energie-Efficiëntie, Koelen & Vriezen, Conserveren, Nevenproducten en Keteninnovatie. De routekaart geeft aan hoe de vleessector tot aan 2030 stappen kan zetten naar een duurzamere vleesverwerkingsketen. In het project is aan de hand van onderzoeken en workshops een actieprogramma opgesteld.

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov