MVO bij COV

Click to edit

In 2009 ondertekende de COV met een aantal andere belangrijke partijen de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. Hiermee committeerden de deelnemers zich om het proces naar een verder verduurzaamde veehouderij medio 2023 te waarborgen en knelpunten weg te nemen. De Uitvoeringsagenda heeft zes speerpunten:

  • Systeeminnovaties (huisvesting)

  • Welzijn en gezondheid van dieren

  • Maatschappelijke inpassing

  • Markt en ondernemerschap

  • Verantwoord consumeren

Convenant Duurzame Veehouderij


De COV neemt deel aan de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. Met behoud van concurrentiekracht wordt geproduceerd met respect voor mens, dier en milieu. Om medio 2023 een ‘in alle opzichten toonaangevende en duurzame veehouderij’ te hebben, worden initiatieven ontwikkeld en getest op haalbaarheid en effectiviteit, te beginnen in 2015. Verbond van Den Bosch


In het Verbond van Den Bosch werken partijen rond de vleesproductieketen samen aan verdere verduurzaming. Het Verbond vloeit voort uit de commissie Van Doorn, die begin september 2011 ambities vastlegde in een stappenplan genaamd ‘Al het vlees is duurzaam- De doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020’. Dit plan is gemaakt voor de provincie Brabant, maar biedt de hele Nederlandse veehouderij een route om zich in acht jaar tijd te transformeren naar ‘zorgvuldig intensief’. 
Waar het gaat om het borgen van dierenwelzijn neemt het regeerakkoord van het (VVD-PvdA) kabinet Rutte II ‘Van Doorn / Den Bosch’ als uitgangspunt. De COV neemt met CBL, LTO, NVV en VION deel in de uitvoeringscommissie om de doelen te helpen realiseren. 


Internationaal


De COV fungeert verder als voorzitter van de Task Force Sustainability van de Europese organisatie voor de vleesindustrie, de UECBV. Van hieruit werkt de COV er ook in internationaal verband aan om een verdere verduurzaming  mede te coördineren en naar een hoger niveau te krijgen.
Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov