MVO bij COV

MVO bij COV

Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) kent voor de Nederlandse vleessector en dus voor de COV een aantal elementen. Enerzijds gaat het om verdere verduurzaming door het zo helpen inrichten van de productieketen, dat er zo min mogelijk druk is op de natuurlijke (plantaardige en dierlijke) grondstoffen. Dat houdt in een zorgvuldige omgang met bronnen uit het milieu, zoals de bodem, fossiele delfstoffen, water en energie. 

Verder dienen leveranciers (dierhouders) de zorg voor het welzijn én de gezondheid van de dieren goed in te vullen en te garanderen. Als vervolgschakel in de productieketen is het aan de vleesbedrijven om met kwaliteitszorg garanties te geven voor een veilig en verantwoorde be- en verwerking tot (eind)producten (vlees) van onberispelijke kwaliteit, zoals dat aan de markt wordt aangeboden.

Duurzaamheidsbeleid


De COV heeft in april 2009 een Taskforce Duurzaamheid ingesteld. Doel is het opstellen van een verduurzamingsvisie met inbegrip van een agenda, het vaststellen van prioriteiten en  de implementatie daarvan. Zo zijn afspraken gemaakt over wat op de kortere termijn al te bereiken is en wat ambities zijn voor de langere termijn. 

Om dit proces te kunnen managen heeft de COV vanaf 2010 een beleidsmedewerker in dienst, die niet alleen zicht houdt op (inter)nationale initiatieven, maar vooral ook vanuit de gewenste regiefunctie van de bedrijfstak mede invulling geeft aan het verduurzamingsbeleid van de Nederlandse vleessector. Verder is de COV lid van MVO Nederland. Het beleid van de COV kent de volgende thema’s: (1) Milieu & Energie, (2) Dierenwelzijn & Diergezondheid, (3) Kwaliteit & Veiligheid en (4) Werkgelegenheid & Goed Werkgeverschap. Deze indeling vormt ook de leidraad in dit eerste Maatschappelijke Jaarverslag.

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov