Milieu en energie

Milieu & Energie

De Nederlandse vleessector heeft in de afgelopen jaren onverminderd geïnvesteerd in maatregelen om het milieu zo minimaal mogelijk te belasten en zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan: geredeneerd vanuit de kosten, maar ook vanuit doelstellingen rond verdere verduurzaming.

COV streeft naar een energieneutrale vleessector en heeft initiatief genomen om de Carbon Footprint van ondernemingen verder te helpen verlagen, grondstoffen duurzamer toe te laten passen en maximaal te verwaarden en meer gebruik te maken van duurzame bronnen van energie. 
Het energieverbruik van de sector1 bedroeg in 2011 3.919 TJ. Dit is zo’n 4% lager dan in 2010. De productie is 0,5% gestegen ten opzichte van 2010. (zie tabel)


Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov