Milieu en energie

Meerjarenafspraak Energie

De COV heeft met zes andere organisaties in de vleessector in 2002 een meerjarenafspraak (MJA) gemaakt met het toenmalige ministerie van LNV, de provincies en gemeenten.

In de loop van de jaren zijn deze afspraken steeds vernieuwd. Sinds 2008 is MJA 3 van kracht. Het doel is in 15 jaar 30% energie te besparen en minimaal 25% duurzame energie te gebruiken. 
Elke vier jaar bepaalt ieder bedrijf afzonderlijk en de brancheorganisatie als geheel hoeveel energie komende periode wordt bespaard door nieuwe besparingsmaatregelen en hoeveel duurzame energie er wordt ingekocht en/of opgewekt.

Voor de periode 2009-2012 heeft de COV met vier brancheorganisaties in de vleessector  toegezegd om 394,6 TJ te besparen in het proces (367,8 TJ) en in de keten (26,8 TJ) en 98,9 TJ aan duurzame energie in te kopen. In drie jaar blijkt al ruim 70% gerealiseerd. 

De inkoop van duurzame energie heeft een vlucht genomen. Alleen al in 2011 is 306,7 TJ aan duurzame energie ingekocht. Fors meer dan de doelstelling (310%). Verder is voor 8,3 TJ aan duurzame energie opgewekt door de sector. Begin 2013 worden de nieuwe besparingsmaatregelen bekend voor de periode van 2013-2016.

Energiebesparing in het proces

Procesmaatregelen in 2011 hebben een besparing van 60,8 TJ opgeleverd:

  • Programma Logic Controller (PLC)-besturing bij vriezers verbeteren
  • Centralisatie van koelinstallaties
  • Benutting van restwarmte

Energiebesparing in de keten

De vleessector heeft in totaal 19 ketenmaatregelen in 2011 genomen. Deze maatregelen hebben een besparing van 17,6 TJ opgeleverd. De drie belangrijkste maatregelen zijn:

  • Slib afvalwaterzuiveringsinstallatie naar vergister i.p.v. landbouw
  • Separaat verzamelen van productieafval en laten scheiden t.b.v. vergisting/verbranding
  • Optimalisatie van het productie- en distributienetwerk

Inzet duurzame energie

In 2011 is er in totaal voor 8,3 TJ aan duurzame energie opgewekt. Daarnaast heeft de vleessector voor 306,7 TJ duurzame energie ingekocht. Dit is drie keer meer dan de sector in 2009 verwachtte om aan groene energie  in te kopen.

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov