Dierenwelzijn & Diergezondheid

Marktconcepten

De COV heeft in 2009 met acht andere partijen het ‘Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (Tussensegment)’ ondertekend. Zo wil de COV meer keuzemogelijkheden voor de consument stimuleren rond duurzamere dierlijke producten, met een focus op dierenwelzijn.

Het convenant bestreek de periode 2009-2011. De deelnemers zien het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming als één van de belangrijke ontwikkelingen in het kader van dit zogeheten Tussensegment. Het is een sterrensysteem dat op steeds meer vleesverpakkingen te vinden is. Hoe meer sterren, hoe diervriendelijker. Het kenmerk heeft een vliegwieleffect bereikt. Marktpartijen willen in toenemende mate werken met ‘sterrenvlees’, maar ontwikkelen tegelijkertijd ook eigen marktconcepten. Mede dankzij het convenant konden duurzamere productiesystemen waarin welzijn extra aandacht krijgt, verder ontwikkeld en uitgedragen worden.

Marktleiders en voorlopers in de vleessector nemen meer en meer deel in deze brede ontwikkeling. Steeds meer dieren worden gehouden en verwerkt op basis van het genoemde sterrensysteem. Ook zijn er steeds meer andere systemen en kwaliteitsprogramma’s die bovendien meer gericht zijn op integrale duurzaamheid. Zo worden via de markt resultaten geboekt op gebied van dierenwelzijn, maar ook rond het milieu en bijvoorbeeld een minimaal gebruik van antibiotica. Tenslotte besteden marktpartijen aandacht aan energiezuinige, en zelfs energieneutrale houderijsystemen door het zelf opwekken van energie.

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov