Milieu en energie

In Europa

De COV fungeert in Europees verband als voorzitter van de werkgroep Sustainibility en werkt sinds 2011 actief mee aan het project ‘Benchmarking and monitoring environmental performance of livestock food chains’ van de Food and Agriculture Organization (FAO). 

Dit project omvat de ontwikkeling van een mondiale methode voor het bepalen van de omgevingsimpact van agrarische ketens per diersoort. Daarnaast wordt de uitstoot van broeikasgassen door de veehouderij en bijbehorende voedselketens gerapporteerd. Tot slot wordt een life cycle assessment database en een roadmap ontwikkeld met plannen rond water, landgebruik, luchtvervuiling en zo mogelijk biodiversiteit. De meeste projecten zijn in 2012 gestart. 

LiveWell


Vanuit de Europese werkgroep participeert de COV in het project: ‘LiveWell for low impact food in Europe (LIFE)’. Dit is een samenwerking tussen het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Friends of Europe met de volgende doelstelling: ‘The LiveWell for LIFE partners believe that any food and farming strategy should be based on securing the basic human rights to adequate food and good health, and on reducing the global environmental impacts of the food we produce and consume.’

Groeiende wereldbevolking


Tot 2050 groeit de wereldbevolking met circa 50%. Deze stijging gaat naar verwachting gepaard met een toename van de welvaart in de snelst groeiende economieën als China en India. Dit zorgt voor extra vraag naar voedsel, energie (en olie) en zeker ook naar plantaardige en dierlijke grondstoffen. 
Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov