Goed Werkgeverschap & arbeid

Goed Werkgeverschap & arbeid

De Nederlandse vleessector is voortdurend in ontwikkeling, ook op sociaal-economisch terrein. De bedrijfstak kenmerkt zich al geruime tijd door innovaties en schaalvergroting. Dit heeft een weerslag op de werkgelegenheid. Bedrijven doen naast het feitelijke slachten veelal ook het uitbenen tot en met het afleveren van voorverpakte producten aan supermarkten, slagers en foodservicebedrijven in binnen- en buitenland. Deze producten zijn dan al helemaal klaar voor de verkoop aan de consument. Dit vergt specialisatie, professionalisering, standaardisering en automatisering. De COV heeft als doel om de bedrijfstak te positioneren als een aantrekkelijke, goede werkgever die werknemers een veilige werkplek biedt met voldoende mogelijkheden voor ontplooiing en scholing.

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov