Dierenwelzijn & Diergezondheid

Diergezondheid

De gezondheid van de veestapel en het voorkomen van dierziekten is essentieel voor het behoud van maatschappelijk draagvlak. Voor veel ondernemers is de diergezondheid cruciaal voor het welzijn van de dieren, naast een optimale huisvesting en behandeling. 

De COV hecht aan optimale preventie om uitbraken van (besmettelijke) dierziekten te voorkomen. Een uitbraak van een (besmettelijke) dierziekte stopt doorgaans niet bij landsgrenzen. Daarom dienen maatregelen in EU verband te worden genomen en in de lidstaten strikt nageleefd te worden. Het beleid moet gericht zijn op het managen en verkleinen van risico’s en dient gebaseerd te zijn op wetenschappelijke bevindingen.

Dierziektebestrijding

Nederland is qua oppervlakte een relatief klein land met naar verhouding vrij veel vee. Door de concentratie van bedrijven en de snelheid waarmee ziekten zich kunnen verspreiden, is een goede organisatie van de bestrijding belangrijk. Ervaringen uit  het verleden hebben geleerd dat een adequaat beleid ook essentieel is voor het behouden van maatschappelijk draagvlak voor de Nederlandse veehouderij en de vleesproductie als zodanig. De overheid en het bedrijfsleven hebben per dierziekte draaiboeken opgesteld die op internet beschikbaar zijn. Bij een uitbraak van een dierziekte kan iedereen zo zien welke maatregelen genomen moeten worden en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van activiteiten.

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov