Dierenwelzijn & Diergezondheid

Click to edit

  1. Tegengaan mishandeling en verwaarlozing
  2. Verhogen naleving regelgeving
  3. Versterken positie dierenarts
  4. Aanpakken misstanden fokkerij
  5. Vaccinatie bij dierziekte-uitbraken
  6. Verbeteren van diertransport
  7. Verbeteren slachttraject: van boerderij tot en met slachthuis
  8. Vergroten kennis en kunde van houders
  9. Monitoren dierenwelzijn en diergezondheid

De vleessector heeft dagelijks te maken met verschillende aspecten rond het welzijn van dieren.

Dat is uiteraard vanaf de ontvangst van de dieren tot en met de feitelijke slacht, maar met name ook rond eisen, die via ketenkwaliteitssystemen gesteld worden aan het houden van dieren. Daarbij kan worden gedacht aan huisvesting, maar ook aan zaken als castratie bij biggen, en de omstandigheden rond het transport waar het onder meer gaat om de minimale leeftijd, stahoogte en beladingsdichtheid. 

COV onderschrijft overheidsbeleid

In februari 2012 heeft staatssecretaris Bleker (Landbouw) in de Nota Dierenwelzijn zijn visie rond dierenwelzijn geformuleerd. Deze bouwt voort op de Nota Dierenwelzijn en de Nationale Agenda Diergezondheid uit 2007. Daarin wordt gesteld dat het welzijn van landbouwhuisdieren onderdeel is geworden van duurzaam ondernemen. Er wordt terecht geconstateerd dat dieren inmiddels een beter leven hebben gekregen. Middels negen speerpunten wil de overheid werken aan een verdere verbetering van het welzijn en de gezondheid van landbouwhuisdieren. Samen moeten ze de maatschappelijke acceptatie voor het houden van dieren verder vergroten.

De COV onderschrijft deze aanpak en werkt waar mogelijk mee aan de uitwerking. Wel stelt  de COV, dat de invulling moet worden gecombineerd met het realiseren van een economisch duurzame en levensvatbare toekomst voor de sector en anderzijds dat de relevantie van eventuele maatregelen wetenschappelijk duidelijk moet zijn.

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov