Dierenwelzijn & Diergezondheid

Dierenwelzijn & Diergezondheid

De Nederlandse vleessector loopt (internationaal) voorop met het verder verbeteren van het welzijn van landbouwhuisdieren. Dat geldt niet alleen voor de veehouderij, maar ook voor het vervoer en de slacht. De COV zet zich in om maatschappelijk gewenste ontwikkelingen op dit terrein extra te stimuleren.


Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov