De COV & de vleessector

De COV & De vleessector

Feiten en cijfers

Vestiging
1, hoofdkantoor Zoetermeer

Medewerkers COV
10

Totaal aantal medewerkers werkzaam vleessector
12.000

Leden COV
www.cov.nl/vereniging/leden

Geassocieerde leden COV
www.cov.nl/vereniging
/geassocieerde-leden

Bestuur
www.cov.nl/vereniging/bestuur

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is de ondernemersvereniging van de Nederlandse vleessector. Het betreft de sectoren varkensvlees, kalfsvlees,  rundvlees,  schapen- en geitenvlees.

De bedrijfstak heeft als kernactiviteit het op (maatschappelijk) verantwoorde wijze slachten van landbouwhuisdieren en het verwerken ervan. Dat kan zijn tot vleesdelen voor andere vleesverwerkende ondernemingen, maar ook het be- en verwerken tot ‘panklare’ producten voor supermarkten, slagers en foodservicebedrijven, die deze direct aan de consument (kunnen) aanbieden. In beide gevallen betreft het afnemers in binnen- en buitenland.

De COV staat de leden bij in sociaal/juridische of inhoudelijke kwesties. De vereniging is lid van werkgeversorganisatie VNO-NCW en van de Europese koepelorganisatie voor de vleessector UECBV voor de belangenbehartiging op Europees niveau en de informatie-uitwisseling met Brussel.

Leden van de COV zijn ondernemingen in vlees en/of van vleesproducten. Verder zijn de meeste werkgeversorganisaties in de vleesketen geassocieerd lid van de COV. Voor een aantal verenigingen van ‘geassocieerde’ leden voert COV het secretariaat , zoals bij de Dutch Meat Importers Association (DMIA), de bond van Handelaren in en Bewerkers van Slachtproducten (HBS) en de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven (VSV).

Organisaties waarbij de COV via convenanten, afspraken en commissies een relatie mee heeft.
Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov