Goed Werkgeverschap & arbeid

Certificering

In de vleessector wordt veel gewerkt met tijdelijke, flexibele krachten, vaak op inleenbasis. 

De vleessector heeft in de CAO bepaald, dat opdrachtgevers (werkgevers) alleen werken met gecertificeerde opdrachtnemers uit het register www.normeringarbeid.nl. Als een opdrachtnemer bovendien de kwalificatie voor de vleessector heeft verworven, voldoet het bedrijf naast de NEN-norm ook aan extra bepalingen van de vleessector. In de praktijk worden opdrachtnemers gecontroleerd op de afdracht van belastingen en sociale- en pensioenpremies.

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov