Dierenwelzijn & Diergezondheid

Castreren biggen

In Nederland is er veel aandacht voor dierenwelzijn vanuit maatschappelijke organisaties, politiek en het bedrijfsleven. Zo is het (onverdoofd) castreren van biggen al langere tijd een onderwerp van gesprek. In november 2007 hebben verschillende partijen in de keten de Verklaring van Noordwijk ondertekend. 

De COV was trekker van dit dossier en werkte nauw samen met de Dierenbescherming, het ministerie van LNV, LTO Nederland, de NVV en het CBL. In de Verklaring is afgesproken om in 2015 te stoppen met de castratie van beerbiggen. Voor de periode tot 2015 is als tussenoplossing het verdoofd castreren van biggen ingevoerd. Het verdoofd castreren is dan ook opgenomen in de leveringsvoorwaarden van ketenpartijen. De Nederlandse supermarkten verkopen sinds medio 2009 alleen nog maar vlees van niet gecastreerde of verdoofd gecastreerde biggen.

Nederland zet de toon. De COV is er mede initiator van geweest, dat in 2012 in de EU een vergelijkbare verklaring gesloten is tussen organisaties van boeren, dierenbeschermers, vleesindustrie, detailhandel en de Europese Commissie: een kopie van de Nederlandse aanpak op Europees niveau. In de EU mogen biggen vanaf 2012 alleen nog onder verdoving gecastreerd worden. In de Europese verklaring is een geheel castratieverbod per 2018 opgenomen.

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov