Milieu en energie

Carbon Footprint

De bijdrage van de Nederlandse veehouderij aan de emissie van broeikasgassen wordt geschat op ongeveer 12%, door de uitstoot van kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O).

Het bewustzijn om uitstoot van aan vee-gerelateerde broeikasgassen aan te pakken wordt steeds groter. De manier om inzicht te krijgen in de omvang van de emissies is de kwantificering van de uitstoot van broeikasgassen langs diverse dierlijke productieketens.De COV nam in 2011-2012 deel aan het ketenbrede project Carbon Footprint Animal Nutrition (CFPAN) van PDV. Van daaruit is gewerkt aan een rekentool: de FeedPrint. Zo kan een veehouder of voerbedrijf de footprint van het vee bepalen bij een bepaalde voersamenstelling. Om de Carbon Foot Print (CFP) in de veehouderij te helpen verlagen moet eerst in beeld komen wat de CFP per diersoort per regio is. Vervolgens kan worden berekend waar de grootste  reductie te halen is. Het project voor een agrobrede rekenmethode voor berekening van de CFP heeft veel informatie opgeleverd over grondstoffen. Dit is in een database vastgelegd. 


Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov