Goed Werkgeverschap & arbeid

CAO & Arbeidsvoorwaarden

De voorwaarden waaronder medewerkers bij vleesbedrijven in dienst zijn, zijn geregeld in de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de vleessector. Deze CAO is een contract waarin zaken zijn geregeld zoals de hoogte van het salaris, overwerk, pensioen en premies. 

Circa 400 bedrijven vallen in Nederland onder deze CAO. Het merendeel van de medewerkers is in dienst bij vleesbedrijven of werkt via  inleen- en uitzendbedrijven. De COV voert namens de werkgevers de onderhandelingen voor de CAO, die vervolgens bindend is voor alle ondernemingen in de bedrijfstak. De COV heeft als doel om – rekening houdend met de concurrentiepositie van de bedrijven- werknemers in de vleessector een aantrekkelijk en perspectiefvol pakket arbeidsvoorwaarden te kunnen (blijven) bieden.  

Collectieve arbeidsvoorwaarden zijn afspraken tussen werkgevers en- werknemersorganisaties. Voor de vleessector zijn dit de COV (werkgevers) en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de Unie (werknemers). De overheid kan de CAO algemeen verbindend (van toepassing) verklaren voor alle bedrijven en werknemers in de gehele vleessector. De vleessector heeft een minimum CAO. Dat betekent dat afgeweken mag worden, mits dit ten gunste is van de werknemer, zoals een hoger loon. De sociale partners in de vleessector bieden informatie aan op  www.vleeswerkt.nl

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov