Goed Werkgeverschap & arbeid

Arbeidsomstandigheden

Nederlandse vleesondernemingen zijn zich ervan bewust dat diverse werkzaamheden fysieke inspanning vereisen. Medewerkers van een vleesbedrijf krijgen tevens te maken met temperatuurwisselingen, kou en hard geluid. 

Vanuit de verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap willen bedrijven deze zaken in goede banen helpen leiden. Daarvoor hebben werknemers en werkgevers samen een arbocatalogus ontwikkeld. Deze biedt werkgevers een praktisch hulpmiddel bij het naleven en/of verbeteren van arbeidsomstandigheden. Dit is vooral een ‘oplossingenboek’ met ‘best practices’, maar de arbocatalogus bevat ook richtlijnen en methoden die ondernemingen helpen voldoen aan de voorschriften. Speciale thema's in de Arbocatalogus Vlees zijn: RSI & fysieke belasting, machineveiligheid en mesveiligheid maar er is ook aandacht voor een onderwerp als ‘werkdruk’.

In de vleessector wordt veel gewerkt met machines. In de arbocatalogus staan richtlijnen voor het omgaan met specifieke machines en over het inrichten van arbeidsplaatsen om er veilig te kunnen werken. Zo zijn er richtlijnen voor de afscherming van gevaarlijke bewegende delen. Naast machines wordt veel met scherp materiaal gewerkt zoals messen. Ook hiervoor zijn richtlijnen opgesteld, zoals het dragen van beschermende handschoenen.

De Nederlandse vleessector heeft de arbocatalogus gepubliceerd op een speciale website www.arbocatalogus-vlees.nl 

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov