Goed Werkgeverschap & arbeid

Algemeen

Medio 2010 lag het aantal directe medewerkers in de vleessector op zo’n 12.000. Hiervan werken zo’n 7.000 personen in vaste dienst, 3.000 als uitzendkracht en zo’n 2.000 medewerkers op inleenbasis. Deze flexibele krachten zijn veelal uit andere landen afkomstig.  Door schaalvergroting werken veel mensen in de vleessector in de grotere bedrijven en in mindere mate in kleinere ondernemingen. Door toenemende automatisering van bedrijfsprocessen is er geleidelijk wat minder behoefte aan allrounders en wat meer aan specialisten in deelhandelingen, zoals de uitbeners. Indirect biedt de Nederlandse vleessector werk aan nog eens zo’n 30.000 mensen.

Scholing

De vleessector biedt werknemers ruimte voor scholing. Ook worden afspraken gemaakt om starters te werven, onder meer via stages en opleidingssubsidies. 

Vleesondernemingen hebben voortdurend behoefte aan voldoende en gekwalificeerd personeel. Het meeste werk in de vleessector vereist bij de instroom geen apart opleidingsniveau. De sector besteedt echter wel veel aandacht aan het ‘on the job’ opleiden van de instromers. Dit maakt de vleessector voor starters met een beperkte opleiding een geschikte werkgever. 

Maatschappelijk Jaarverslag 2010-2012 cov